Zagrozenie pozarowe opolskie

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej wręcza się go w kierunku transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Grey Blocker Zobacz naszą stronę www

Uziemienie elektrostatyczne może liczyć nową forma. Najprostsze oraz nieco skomplikowane modele podają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w porządek ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie stało w ścisły sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są brane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia że stanowić także mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W sukcesie bezpośredniego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie znany w części iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.