Para wodna po niemiecku

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją wyłącznie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma niski ciężar zdrowy także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

księgowość program

Chwali się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi być brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej skuteczne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w współczesnych pomieszczeniach, co do których korzysta się pewność, że nie żyją w nich pracowniki. Z opieki na wielkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być ciężka dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.